Σύνδεση
Υπηρεσίες Βίντεο
Οδηγίες Αναφορά προβλήματος Όροι χρήσης Επικοινωνία Σχετικά Στατιστικά
Ζωντανές μεταδόσεις Βιντεοθήκη Εκπαιδευτικά κανάλια
Επισκεφθείτε την αναβαθμισμένη πλατφόρμα βίντεο υπηρεσιών στο vod-new.sch.gr

Οροι χρήσης για όλα τα διαθέσιμα βίντεο

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΠΣΔ)

Η χρήση του οπτικοαουστικού υλικού του ΠΣΔ υπόκειται στις διατάξεις των ελληνικών και των διεθνών νόμων, στις επιταγές του εθιμικού δικαίου, καθώς επίσης και στην υποχρέωση σεβασμού των χρηστών ηθών.

Το οπτικοαουστικό υλικό διατίθεται στους χρήστες του για αυστηρά εκπαιδευτική ή προσωπική χρήση και μόνο για σκοπούς πληροφόρησης. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση του υλικού αυτού για εμπορικούς σκοπούς.

Απαγορεύεται η χρήση, αναπαραγωγή ή αναδημοσίευσή του, ολική ή μερική, με οποιοδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, χωρίς τη γραπτή άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Κατ’εξαίρεση επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί το υλικό αυτό με σκοπό τη μελέτη, την ανάλυση ή την πραγματοποίηση διδασκαλίας από τον εκπαιδευτικό, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν ούτε θα χρησιμοποιηθούν παραπλανητικά, ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων του υλικού.

Τα μέλη του ΠΣΔ που αναρτούν βίντεο είναι κάτοχοι των πνευματικών δικαιωμάτων του υπό ανάρτηση υλικού και εγγυώνται —με την αποδοχή των παρόντων όρων— ότι έχουν τα απαραίτητα δικαιώματα ώστε η χρήση και μετάδοση του περιεχομένου να μην καταστρατηγεί τον νόμο και τις σχετικές διατάξεις.

Σχετικά με το περιεχόμενο της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης.


Κατεβάστε το pdf: Οροι χρήσης για όλα τα διαθέσιμα βίντεο

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΤΟΥ ΠΣΔ

Οι χρήστες του ΠΣΔ συμφωνούν να μην τοποθετούν δυσφημιστικό, προσβλητικό υλικό. Γενικότερα η ανάρτηση περιεχομένου ακολουθεί την διαδικασία έγκρισης που προβλέπει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Με τον τρόπο αυτό απαγορεύεται η ανάρτηση περιεχομένου (βίντεο ή άλλης μορφής) με παράνομο ή ακατάλληλο περιεχόμενο. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες περιεχομένου:

Πιο συγκεκριμένα, το υλικό των βίντεο προς ανάρτηση από τους χρήστες του ΠΣΔ θα ελέγχεται για :

Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις η ανάρτηση του υλικό θα ακυρώνεται και ο χρήστης θα αναφέρεται στην ομάδα δεοντολογίας του ΠΣΔ για περαιτέρω νομικές κινήσεις που προβλέπονται στην εκάστοτε περίπτωση.

Το ΠΣΔ διατηρεί το δικαίωμα ακόμη και στην περίπτωση που όλα τα παραπάνω τηρούνται, να αφαιρέσει περιεχόμενο ή να αποτρέψει την πρόσβαση σε συγκεκριμένους χρήστες.