β΄λυκείου: ανακλάσεις στις κωνικές β΄λυκείου: ανακλάσεις στις κωνικές η ανακλαστική ιδιότητα των κωνικών τομών