α΄γυμνασίου: συμμετρίες α΄γυμνασίου: συμμετρίες α΄γυμνασίου: συμμετρίες