Θέατρο παιδαγωγικά δρώμενα με μαθητές Δημοτικού Σχολείου, 2ο Δημοτικό Σχολείο Βουτών Θέατρο παιδαγωγικά δρώμενα με μαθητές Δημοτικού Σχολείου, 2ο Δημοτικό Σχολείο Βουτών Υπεύθυνοι Ημερίδας: 1. κ. Απόστολος Κλινάκης Περιφερειακός Δ/ντης 2. κ. Μαυρικάκης Μανόλης Προϊστάμενος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπαίδευσης Θέμα: «Θεατρική Τέχνη και Αγωγή στην Α/θμια Εκπαίδευση» Επιμορφωτής : κ. Λενακάκης Αντώνης Λέκτορας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Σχολείο μετάδοσης: 2ο Δημοτικό Σχολείο Βουτών. Διευθυντής Σχολείου: κ. Φαρσάρης Κωνσταντίνος Υποστήριξη μετάδοσης μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου κ. Ζουράρης Μανόλης Υποστήριξη μετάδοσης μέσω του Σχολείου κ. Μαυρικάκης Γιάννης Ημερομηνία 26/1/2011, ώρα 11:00 – 12:30 Μανώλης Μαυρικάκης