Τρίγωνο Πασκάλ Τρίγωνο Πασκάλ Συμμετρίες των συντελεστών στο ανάπτυγμα διαωνύμου του Νεύτωνα