Τρίγωνο Πασκάλ Υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ Τρίγωνο Πασκάλ Συμμετρίες των συντελεστών στο ανάπτυγμα διαωνύμου του Νεύτωνα