Πυθαγόρειο Θεώρημα 1 Πυθαγόρειο Θεώρημα 1 Μέσα από την λεπτομερή κίνηση των σχημάτων οδηγούμαστε στην απόδειξη του θεωρήματος με την μορφή puzzle.