Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων Υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων Βιντεο-παρουσίαση πληροφοριακού υλικού για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, των στόχων της, με έμφαση στις δραματικές επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας στην επιβίωση των ζώων (π.χ. δασικές πυρκαγιές, ανεξέλεγκτη υλοτομία, άναρχη ανοικοδόμηση, τοξικά απόβλητα, σκουπίδια & ατμοσφαιρική μόλυνση, υπερθέρμανση του πλανήτη, λαθροθηρία, παράνομη αλιεία). Τέλος, οι μαθητές μιλούν εκ μέρους των απειλούμενων με εξαφάνιση ζώων στη Ελλάδα για την τραγικότητα της κατάστασής τους.