Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης Υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης Βιντεο-παρουσίαση για την Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης και την ανάγκη διάδοσης της μαζί με τη μείωση κατανάλωσης & επαναχρησιμοποίησης υλικών. Αναφορά και στην ανακύκλωση στον κήπο (βλ. κομποστοποίηση). Οι μαθήτριες της ομάδας εργασίας προτείνουν 4 χειροτεχνίες με άχρηστα υλικά, που συνήθως καταλήγουν στα σκουπίδια.