Πρόγραμμα "Αγωγή Υγείας" Πρόγραμμα "Αγωγή Υγείας" Η εκδήλωση της παρουσίασης του προγράμματος έγινε στο Γκάζι