Πρόγραμμα "Αγωγή Υγείας" Υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ Πρόγραμμα "Αγωγή Υγείας" Η εκδήλωση της παρουσίασης του προγράμματος έγινε στο Γκάζι