ΣΩΣΤΕ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ Υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ ΣΩΣΤΕ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΣΩΣΤΕ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΕΝΑ PROJECT ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΟ 2ο Δ.Σ.ΙΑΛΥΣΟΥ-ΡΟΔΟΥ(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)