Αναζήτηση λογοτεχνικού βιβλίου στη σχολική βιβλιοθήκη Αναζήτηση λογοτεχνικού βιβλίου στη σχολική βιβλιοθήκη Πώς αναζητώ ένα λογοτεχνικό βιβλίο μέσω του βιβλίου εισαγωγής (έγγραφο OpenOffice Calc) της σχολικής βιβλιοθήκης και πώς το βρίσκω στο ράφι χρησιμοποιώντας το ταξιθετικό του σύμβολο.