ΣΚΕΨΟΥ ΠΡΙΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ ΣΚΕΨΟΥ ΠΡΙΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Οι μαθητές του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Καπαρελλίου έφτιαξαν μια ιστορία για την ασφαλή πλοήγηση χρησιμοποιώντας ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες σε αναλογικό και ψηφιακό επίπεδο.