Δράσεις του εκπαιδευτικού πλαισίου και του κοινωνικού συνόλου για την ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν μαθητές με αυτισμό. -Μέρος Α Δράσεις του εκπαιδευτικού πλαισίου και του κοινωνικού συνόλου για την ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν μαθητές με αυτισμό. -Μέρος Α

Δράσεις του εκπαιδευτικού πλαισίου και του κοινωνικού συνόλου  για την ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν μαθητές με αυτισμό. -Μέρος Α

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο "Γαλάτεια Σαράντη"

Η εκδήλωση διοργανώνεται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας (Κ.τ.Π.)απο το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, και συγκεκριμένα απο τη Μονάδα Α2 της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογών Προγραμμάτων Κ.Π.Σ., που υλοποίησε το έργο : «Προμήθεια Υπολογιστικού και Ειδικού Εξοπλισμού για:
1. Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και ΚΔΑΥ
2. Ενίσχυση μαθητών ΑμΕα
3. Δημόσιες και Δημοτικές Βιβλιοθήκες»

ΥΠΕΠΘ