Ψίθυροι λίθων Ψίθυροι λίθων Ένα οδοιπορικό στην ιστορία της αρχαίας Αθήνας ακολουθώντας τα Θεμιστόκλεια τείχη και τα φρούρια της Αττικής, που αποτέλεσαν σημαντικό στρατιωτικό στήριγμα για την Αθήνα και συνετέλεσαν στην οικοδόμηση της Αθηναϊκής ηγεμονίας. Με φόντο το ιστορικό πλαίσιο της εποχής ανιχνεύεται η μορφή των μνημείων, οι λόγοι που επέβαλαν την κατασκευή τους καθώς και ο καθοριστικός τους ρόλος στις ιστορικές εξελίξεις. Εκπαιδευτική Τηλεόραση