Μυκηναϊκός πολιτισμός – Μέρος 2ο Μυκηναϊκός πολιτισμός – Μέρος 2ο Οι συστηματικές και συνεχείς αλληλεπιδράσεις στον εμπορικό, οικονομικό και πολιτιστικό τομέα με όλες τις παράκτιες περιοχές της Μεσογείου, οδήγησαν στη διαμόρφωση του Μυκηναϊκού πολιτισμού με ενιαίες σχεδόν εκδηλώσεις. Εκπαιδευτική Τηλεόραση