Αλέξανδρος ο Μέγας – Μέρος 2ο Υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ Αλέξανδρος ο Μέγας – Μέρος 2ο Η ζωή, το έργο και η πορεία του Μεγάλου Στρατηλάτη από την Πέλλα ως τον Ινδό και ο θάνατός του στη Βαβυλώνα. Επεισόδιο 2ο Εκπαιδευτική Τηλεόραση