Αιγαίο - Θαλάσσια γέφυρα – Μέρος 1 Αιγαίο - Θαλάσσια γέφυρα – Μέρος 1 Η ταινία αναφέρεται στο Αιγαίο ως οικονομικό, διοικητικό και πολιτιστικό σύνδεσμο του Ελληνισμού. Τονίζεται ο ρόλος των νησιών του Αιγαίου και της Κύπρου κατά την αρχαία ιστορική περίοδο. Εκπαιδευτική Τηλεόραση