Επτανησιακή και εθνική μουσική σχολή Επτανησιακή και εθνική μουσική σχολή Ένα ταξίδι στην έντεχνη ελληνική μουσική από τις αρχές του 19ου ως τα μέσα ου 20ου αιώνα: δύο σταθμοί, η Επτανησιακή και η Εθνική Μουσική Σχολή. Εκπαιδευτική Τηλεόραση