Παιχνίδια με τους ήχους – Ηχόχρωμα Παιχνίδια με τους ήχους – Ηχόχρωμα Παρουσίαση της ιδιότητας του ήχου "ηχόχρωμα". Εκπαιδευτική Τηλεόραση