Η Σοφία Blog-άρει Υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ Η Σοφία Blog-άρει Ένα  Νηπιαγωγείο  Blog-άρει. Στα  πλαίσια  ενός  etwinning  8  νηπιαγωγεία  και  αυτό  του  Καπαρελλίου, βρήκαν  χώρο  δράσης εδώ: http://bloggydoggy.edublogs.org/ Άννα Καρύδη - Πυρουνάκη