Νερό και κλιματολογικές αλλαγές Νερό και κλιματολογικές αλλαγές Οι επιπτώσεις της μόλυνσης του περιβάλλοντος στο νερό και οι κλιματολογικές αλλαγές που συμβαίνουν. Εκπαιδευτική Τηλεόραση