Βρίσκοντας πόσο οξυγόνο έχει ο αέρας. Υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ Βρίσκοντας πόσο οξυγόνο έχει ο αέρας. Με το πείραμα βρίσκεται πόσο περίπου οξυγόνο περιέχει ο αέρας. ΕΚΦΕ Ρεθύμνου