Εκδήλωση βράβευσης Θεσμού Αριστείας 2013 Εκδήλωση βράβευσης Θεσμού Αριστείας 2013

Εκδήλωση βράβευσης Θεσμού Αριστείας 2013, στο πλαίσιο της Πράξης «Θεσμός Αριστείας και ανάδειξη Καλών Πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3, - Οριζόντια Πράξη, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

TEI Αθήνας