Η ένταξη των μικρασιατών προσφύγων στην ελληνική κοινωνία Υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ Η ένταξη των μικρασιατών προσφύγων στην ελληνική κοινωνία

“Απ’τη Σμύρνη έρχομαι να βρω παρηγοριά.......’’:Η ένταξη των μικρασιατών προσφύγων στην ελληνική κοινωνία (1922- 1930) Ιστορικό ντοκιμαντέρ με θέμα την ένταξη των μικρασιατών προσφύγων στην ελληνική κοινωνία (1922-1930): ιστορικές πηγές, σχετική βιβλιογραφία, αρχειακό υλικό, φωτογραφικό υλικό, συνεντεύξεις.

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο