Άγρια πανίδα Άγρια πανίδα Άγρια πανίδα, το δοκιμαστικό βίντεο των Windows 7