Η δημοκρατική αγωγή: διδάσκοντας, εκπαιδεύοντας, καλλιεργώντας... (Μέρος 3) Υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ Η δημοκρατική αγωγή: διδάσκοντας, εκπαιδεύοντας, καλλιεργώντας... (Μέρος 3)

Το Εποπτικό Επιστημονικό Συμβούλιο και οι φιλόλογοι του Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, εκφράζοντας τη γενικότερη αγωνία της εκπαιδευτικής κοινότητας για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Σχολείο ως κεντρικός πυλώνας της Δημοκρατίας, διοργάνωσαν Συνέδριο με θέμα : «Η δημοκρατική αγωγή: διδάσκοντας, εκπαιδεύοντας, καλλιεργώντας...» στις 27-29 Σεπτεμβρίου 2013. Το Συνέδριο περιλάμβανε επιστημονικές ανακοινώσεις, εργαστήρια διδακτικής και δράσεις των μαθητών του Λυκείου. Φιλοδοξία των διοργανωτών είναι το Συνέδριο να αποτελέσει ένα βήμα υπεράσπισης των δημοκρατικών και ανθρωπιστικών αξιών που πρέπει να εμπνέουν το εκπαιδευτικό έργο.

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο