Απόβλητα Ελαιοτριβείου & Προστασία του Περιβάλλοντος, Μέρος 6ο Απόβλητα Ελαιοτριβείου & Προστασία του Περιβάλλοντος, Μέρος 6ο

Συμπόσιο της PRODOSOL, 16-18 Οκτωβρίου 2012, Χανιά Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης της τρίτης ημέρας Συμμετέχοντες συντελεστές: 1.Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ 2.Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης 3.Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας 4.Ινστιτούτο Εδαφολογίας & Εφαρμοσμένης Βιολογίας, Ισπανικό Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας (CEBAS-CSIC) 5.Περιφερειακό Κέντρο Πειραματισμού & Τεχνικής Βοήθειας (CERSAA, Ιταλία) Δημιουργός: Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Έδεσσας-Γιαννιτσών, Μύλοι Καταρρακτών, 58200 Έδεσσα

ΚΠΕ Έδεσσας