Απόβλητα Ελαιοτριβείου & Προστασία του Περιβάλλοντος, Μέρος 1ο, Τμήμα 1ο Απόβλητα Ελαιοτριβείου & Προστασία του Περιβάλλοντος, Μέρος 1ο, Τμήμα 1ο

Συμπόσιο της PRODOSOL, 16-18 Οκτωβρίου 2012, Χανιά

Όλες οι πρωινές εισηγήσεις της πρώτης ημέρας στα αγγλικά, Μέρος 1ο

Συμμετέχοντες συντελεστές:

1.Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ                            

2.Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης

3.Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας

4.Ινστιτούτο Εδαφολογίας & Εφαρμοσμένης Βιολογίας, Ισπανικό Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας (CEBAS-CSIC)

5.Περιφερειακό Κέντρο Πειραματισμού & Τεχνικής Βοήθειας (CERSAA, Ιταλία)

Δημιουργός:

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Έδεσσας-Γιαννιτσών, Μύλοι Καταρρακτών, 58200 Έδεσσα

ΚΠΕ Έδεσσας