Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και Επαγγελματικά Δικαιώματα Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και Επαγγελματικά Δικαιώματα

Την Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2013, κατά τις ώρες: 9.30 – 13.30, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) υλοποίησε Ημερίδα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με (2) θεματικές ενότητες: «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και Επαγγελματικά Δικαιώματα αποφοίτων της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης». Στην ημερίδα απεύθυνε χαιρετισμό ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος.

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο