Ο 7ος πλανήτης παρουσιάζει... Ο 7ος πλανήτης παρουσιάζει... Αφιέρωμα στη μετανάστευση.