ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ