Η Φυσ.Αγωγή στο Λάππειο Γυμνάσιο Νάουσας Η Φυσ.Αγωγή στο Λάππειο Γυμνάσιο Νάουσας Νοσταλγικό ταξίδι για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής με ασπρόμαυρες φωτογραφίες από το αρχείο του σχολείου αλλά και πρόσφατες. 1922-2013