Κορυφή μεταβλητής παραβολής Υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ Κορυφή μεταβλητής παραβολής Λίγο ανάλυση, λίγο αναλυτική γεωμετρία... Eντάξει, δεν "ανακαλύψαμε την Αμερική"... Με τη βοήθεια του sketchpad (ή και άλλων λογισμικών δυναμικής γεωμετρίας), ας παρατηρήσουμε πάνω σε τι γραμμή κινείται η κορυφή μίας μεταβλητής παραβολής. Το γράφω έτσι, μήπως δουν την εργασία και μαθητές γυμνασίου, που δεν ξέρουν την έννοια του γεωμετρικού τόπου. Αρχίζουμε με την εύκολη έως προφανή περίπτωση, όταν μεταβάλλεται το γ. Οι επόμενες 2 είναι πιό ενδιαφέρουσες, νομίζω... Όσοι έχουν τις απαραίτητες γνώσεις, ας βρουν αποδείξεις, και τις εξισώσεις της 2ης και 3ης γραμμής. Εδώ απλά παρατηρούμε...