Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου 2012 1ου Γυμνασίου Ν. Σμύρνης Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου 2012 1ου Γυμνασίου Ν. Σμύρνης Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου 2012 1ου Γυμνασίου Ν. Σμύρνης