Επίσκεψη στο Ζωγράφειο στην Πόλη Υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ Επίσκεψη στο Ζωγράφειο στην Πόλη Επίσκεψη στο Ζωγράφειο Εκπαιδευτήριο στην Κωνσταντινούπολη, κατά την διάρκεια εκδρομής στα πλαίσια του πολιτιστικού προγράμματος Τοπική ιστορία των προσφύγων της Καρδίας που πραγματοποιήθηκε στο 3ο Γυμνάσιο Μίκρας στην Καρδία Θεσσαλονίκης την σχολική χρονιά 2011-12. Βρισκόμαστε στην αίθουσα Φυσικών Επιστημών (Χημείο) του Εκπαιδευτηρίου και μας ενημερώνει για την ιστορία και την προσφορά του εκπαιδευτηρίου ο διευθυντής του, κ. Δερμιτζόγλου.