Η συνάντηση στη Μυτιλήνη Η συνάντηση στη Μυτιλήνη Συρραφή φωτογραφιών από τη συνάντηση στη Μυτιλήνη στο πλαίσιο προγράμματος Comenius