Η συνάντηση στη Μυτιλήνη Υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ Η συνάντηση στη Μυτιλήνη Συρραφή φωτογραφιών από τη συνάντηση στη Μυτιλήνη στο πλαίσιο προγράμματος Comenius