Συρτός στα τρία. Συρτός στα τρία. Επείδιξη του χορού "Συρτός στα τρία"