ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ( Είμαστε Αγγελιοφόροι) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ( Είμαστε Αγγελιοφόροι) Στα πλαίσια του Προγράμματος eTwinning 2012 παρουσιάστηκε στο τέλος της σχολικής χρονιάς η ομάδα που συμμετήχε στο πρόγραμμα με ένα από τα δύο τραγουδάκια που συνέθεσαν.