«Καλλονή μια ανοικτή πρόσκληση μια ανοικτή αγκαλιά» Υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ «Καλλονή μια ανοικτή πρόσκληση μια ανοικτή αγκαλιά» Βίντεο τουριστικής προώθησης της Κοιλάδας της Καλλονής Λέσβου απο τους μαθητές της Β τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου Καλλονής . Η επεξεργασία του βίντεο έγινε απο τους μαθητές του τμήματος Αγροτουρισμού της ΕΠΑΣ Καλλονής. Ο τίτλος της καμπάνιας είναι « Καλλονή μια ανοικτή πρόσκληση μια ανοικτή αγκαλιά» και χωρίζεται σε ενότητες όπως ο θρησκευτικός τουρισμός, οι περιβαλλοντικές περιηγήσεις ,η τοπική γαστρονομία και οι παραδοσιακές γιορτές. Το βίντεο έγινε στο πλαίσιο της Δράσης του Υπουργείου Παιδείας "Αγαπώ και προβάλλω το τόπο μου" Υπεύθυνος καθηγητής Αριστοτέλης Μαβίδης