Σχολεία, πάμε Ελλάδα. Κόνιτσα, ένας τόπος να επισκεφτείς. Σχολεία, πάμε Ελλάδα. Κόνιτσα, ένας τόπος να επισκεφτείς.

Γενικό Λύκειο Κόνιτσας Γεώργιος Καλλιντέρης (Δ/ντής) Ειρήνη Γιαννίτση (Αγγλικών) Χρυσούλα Σκαργιώτη(Πληρ/κής) Βασιλική Ιωάννου (Φιλόλογος) Αντιγόνη Σαμίου (Γαλλικών) Στέφανος Μιχάλης (Γερμανικών) Μαρία Παπακώστα (Γραμματέας) Κέντρο Περιβαλλόντικής Εκπαίδευσης Πραμάντων - Κόνιτσας Μαθητές Ά' Τάξης Λυκείου Φωτογραφίες από το αρχείο του σχολείου Μουσική: Yanni