μία οφθαλμαπάτη -2 μία οφθαλμαπάτη -2 ένα τανγκράμ με το ορθογώνιο τρίγωνο 5-13