Τριχωνίδα, η ζωή μας. Αράκυνθος, η ανάσα μας. Μακρυνεία, ο τόπος μας Υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ Τριχωνίδα, η ζωή μας. Αράκυνθος, η ανάσα μας. Μακρυνεία, ο τόπος μας Ελάτε να σας ξεναγήσουμε στη Μακρυνεία. Η περιοχή μας ορίζεται από τις νότιες ακτές της Τριχωνίδας και τις βόρειες υπώρειες του Ζυγού (Αράκυνθος σήμερα). Η Τριχωνίδα είναι η μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας και ο καταπράσινος Αράκυνθος υπήρξε το καταφύγιο των κλεφτών και των Μεσολογγιτών κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του '21. Η Μακρυνεία είναι η μακρόστενη σειρά από 15 χωριά ανάμεσά τους.