Καλαμάτα Υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ Καλαμάτα 6ο Γυμνάσιο Καλαμάτας Περιβαλλοντική Ομάδα Παναγάκου Κων/να (υπεύθυνη καθ/τρια)