Καλαμάτα Υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ Καλαμάτα 6ο Γυμνάσιο Καλαμάτας Περιβαλλοντική Ομάδα Παναγάκου Κων/να (Υπεύθυνη)