Πάμε Ελλάδα - Βογατσικό, Κωσταράζι, Γέρμας και Μηλίτσα Πάμε Ελλάδα - Βογατσικό, Κωσταράζι, Γέρμας και Μηλίτσα

Για τη δημιουργία του βίντεο συνεργάστηκαν οι μαθητές της Γ' τάξης του Γυμνασίου Βογατσικού.