Πάμε Ελλάδα - Βογατσικό, Κωσταράζι, Γέρμας και Μηλίτσα Υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ Πάμε Ελλάδα - Βογατσικό, Κωσταράζι, Γέρμας και Μηλίτσα

Για τη δημιουργία του βίντεο συνεργάστηκαν οι μαθητές της Γ' τάξης του Γυμνασίου Βογατσικού.