Ιωάννινα: Δημιουργουμε..Καλιτεχνούμε..Εκφραζόμαστε! Ιωάννινα: Δημιουργουμε..Καλιτεχνούμε..Εκφραζόμαστε! Τα Ιωάννινα μέσα από τη δική μας ματιά.